Two Holy Mosques projects

Videos

عن الموقع

    وب سایت جهانی از خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود عربستان سعودی سایت رسمی، بزرگترین سایت برای رقم در بیشترین تعداد در جهان از زبان های مختلف بین المللی از تمام قاره های جهان و اهداف است به معرفی پادشاهی عربستان سعودی و نقش رهبری و منجر به حاکمان پادشاهی از زمان تاسیس آن در بنیانگذار ملک عبدالعزیز آل سعود، خداوند او را رحمت کند عصر و از طریق فرزندان خود پادشاهان به دوران خادم دو مقدس مساجد ملک سلمان، ممکن است خدا او را حفظ، در دو مسجد مقدس خدمات و زائران و حمایت از مسائل کشورهای عربی و اسلامی، و سایت شامل همه چیز مربوط به پادشاهی از زمان آغاز آن تا به...
More
Flag Counter