پاچا خبري اژانس

 

د دوه قرآن جوماتونه د خبرونو مسوول په تعقیب لطفا د دوه سعودي عربستان خبري اژانس رسمی مسوول په خبر کړی ليدنه

په کېکاږلو سره په لاندې لینک

 

http://www.spa.gov.sa/listnews.php?lang=ar&sticky=1#page=1


Flag Counter