Ο βασιλιάς Νέα

Για να ακολουθήσει ο θεματοφύλακας των Δύο Ιερά Τζαμιά ειδήσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα ειδήσεων στο Θεματοφύλακα του στο επίσημο site Δύο Σαουδική Πρακτορείο Ειδήσεων

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω link

 

http://www.spa.gov.sa/listnews.php?lang=ar&sticky=1#page=1


Flag Counter