King News

Don bi hidima na biyu Tsarki masallatai news ziyarci labarai sashe a kan hidima na biyu Saudi Press Agency hukuma site

Ta danna kan wadannan link

 

http://www.spa.gov.sa/listnews.php?lang=ar&sticky=1#page=1


Flag Counter