Two Holy Mosques projects

Videos

عن الموقع

  Trang web toàn cầu của ngân hàng giám sát của Hai Thánh nhà thờ Hồi giáo Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Ả Rập Saudi là trang web của một chính thức, các trang web lớn nhất cho các con số trong số lớn nhất thế giới của ngôn ngữ quốc tế khác nhau từ tất cả các châu lục trên thế giới và mục tiêu giới thiệu Vương quốc Ả Rập Saudi và vai trò lãnh đạo và dẫn đến cai trị của vương quốc này kể từ khi thành lập vào năm sáng lập vua Abdulaziz Al-Saud, Đức Chúa Trời có thương xót người thời đại và thông qua các con ông vua đến thời đại...
More
Flag Counter